Up 't móór

Wen tēgen möergen däi dōk fertrekt
un dū süchst 'n sğamp
fan 'n büelt gesichtn.
Dū klöömst fan däi wind.
Dan bünt säi d'r wiers,
un dī ğrīselt't, man dū kānst ni fan d' stē.
Dan fróóğ wel säi bünt, un wor säi bünt;
un wel he' jī west ?
un wat dor achter elker minske stājt,
un wat döör däi welt hentrekt.